Test yourself

Translate the fragments in brackets into English.


1.  Don’t forget to ( zatrzymać paragon ) (1 p.) in case you want to ( zwrócić wadliwy towar ) (1 p.) and ask for ( zwrot pieniędzy ) (1 p.) .

2.  Last year we ( zarezerwowaliśmy pokój w pensjonacie ) (1 p.) . We had to pay ( zaliczkę z góry ) (1 p.) . Unfortunately, we had to ( odwołać rezerwacje ) (1 p.) .

3.  If you want to ( pokonać ) (1 p.) depression, you need your friends and parents’ support.

4.  What ( zagrożone gatunki ) (1 p.) do you know ?

5.  ( Sytuacja ekonomiczna ) (1 p.) of our country is improving.