Test yourself

Write the English eqiuvalents of the following words. Brackets are only to help you arrive at the correct word. Write ONE word only.


1.  do przewidzenia - (1 p.)


2.  zaciągnięty (np. dług) - (1 p.)


3.  czterdzieści (1 p.)


4.  bezprawny (np. w "bezprawne zwolnienie z pracy") - (1 p.)


5.  oszczerstwo, zniesławienie (na piśmie) - (1 p.)


6.  kwartalnie - (1 p.)


7.  niedbalstwo - (1 p.)


8.  handlowy - (1 p.)


9.  emerytura - (1 p.)


10.  kwartał - (1 p.)