Test yourself

Check if you know best Polish equivalents of the underlined words used in Indemnity Clauses. Sometimes more than one answer is correct.

Mutual Indemnification.
Each party hereby agrees to indemnify , defend , and hold the other party harmless from any and all claims, demands, costs, liabilities, losses, expenses and damages (including reasonable attorneys' fees, costs, and expert witnesses' fees) arising out of or in connection with any claim that, taking the claimant's allegations to be true, would result in a breach by the indemnifying party of any of its warranties and covenants set forth in Section 9.

Mutual Indemnification
odszkodowanie
rekompensata
ubezpieczenie
zwolnienie od kary
wyrównanie strat


.
Each party hereby
w załączeniu
poniżej
powyżej
niniejszym
na mocy niniejszej umowy


agrees to indemnify
zwolnić od kary
zrekompensować
wypłacić odszkodowanie
ubezpieczyć


, defend
obronić
odpierać zarzuty
wyrazić zgodę na zrekompensowanie szkód
wspierać


, and hold the other party harmless
unieszkodliwić
przejąć odpowiedzialność
zwolnić z odpowiedzialności
uniewinnić
ochronić przed skutkami


from any and all claims, demands, costs, liabilities, losses, expenses and damages
szkody
krzywdy
koszty
odszkodowanie
uszczerbek


(including reasonable attorneys' fees, costs, and expert witnesses' fees) arising out of or in connection with any claim
twierdzenie
roszczenie
żądanie
prawo
pretensja


that, taking the claimant's allegations
pomówienia
zniesławienia
zarzuty
matactwa
oskarżenia


to be true, would result in a breach
zerwanie
naruszenie
usunięcie
wykroczenie
wypowiedzenie


by the indemnifying party of any of its warranties and covenants
klauzule
warunki
przyrzeczenia
postanowienia
konwenanse


set forth in Section 9.