Test yourself

Translate into English


1.  Sporządzić umowę spółki (2 p.)


2.  Osiągnąć zysk w wysokości ... $. (2 p.)


3.  Zwrot z inwestycji (2 p.)


4.  Zaciągnąć dług (2 p.)


5.  Cichy wspólnik (2 p.)


6.  Spółka jednoosobowa (2 p.)


7.  Wejść do spółki (2 p.)


8.  ponieść stratę w wysokości ... $ (2 p.)


9.  Wnieść wkład do spółki (2 p.)


10.  Popaść w kłopoty (2 p.)


11.  Osobowość prawna (2 p.)


12.  Solidarność wspólników (2 p.)