Test yourself

Give English abbreviations corresponding to the following Polish terms.


1.  podatek dochodowy od osób prywatnych (2 p.)


2.  podatek dochodowy od osób prawnych (2 p.)


3.  British equivalent of Polish sp. z o.o. (2 p.)


4.  British equivalent of Polish S.A. (2 p.)


5.  British equivalent of Polish spółka partnerska (2 p.)