Test yourself

Translate the missing elements into English.


1.  Umowa o pracę - Employment (1 p.) or Contract/Agreement of (1 p.)


2.  Umowa zawarta - Contract (1 p.)


3.  John Smith dalej (1 p.) zwany (1 p.) to as the Employer.


4.  zamieszkały (1 p.)


5.  okres próbny - (1 p.) period


6.  Umowa na czas nieokreślony - Contract for (1 p.) time


7.  Umowa na czas określony - (1 p.) -term contract


8.  Rozwiązać umowę - To (1 p.) the Contract


9.  Okres wypowiedzenia - (1 p.) period


10.  W czasie trwania tej Umowy - During the (1 p.) of this Contract


11.  Miesięczne wynagrodzenie brutto - Monthly (1 p.) (1 p.)


12.  Zasady przewidziane w Umowie - Principles (1 p.) in the Contract