Test yourself

What are the Polish equivalents of the following business law terms?

1.  Companies House
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UK)
Akt założycielski spółki
Brytyjski urząd rejestrujący spółki (odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sądowego)
Ustawa o spółkach/Prawo spółek
Umowa/Statut spółki
2.  Memorandum of Association
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UK)
Akt założycielski spółki
Brytyjski urząd rejestrujący spółki (odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sądowego)
Ustawa o spółkach/Prawo spółek
Umowa/Statut spółki
3.  Private Limited Company
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UK)
Akt założycielski spółki
Brytyjski urząd rejestrujący spółki (odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sądowego)
Ustawa o spółkach/Prawo spółek
Umowa/Statut spółki
4.  Articles of Association
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UK)
Akt założycielski spółki
Brytyjski urząd rejestrujący spółki (odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sądowego)
Ustawa o spółkach/Prawo spółek
Umowa/Statut spółki
5.  The Companies Act
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UK)
Akt założycielski spółki
Brytyjski urząd rejestrujący spółki (odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sądowego)
Ustawa o spółkach/Prawo spółek
Umowa/Statut spółki
6.  Company Secretary
Siedziba spółki
Spółka akcyjna (UK)
Rejestracja spółki
Świadectwo zarejestrowania spółki
Sekretarz spółki
7.  Public Limited Company
Siedziba spółki
Spółka akcyjna (UK)
Rejestracja spółki
Świadectwo zarejestrowania spółki
Sekretarz spółki
8.  Certificate of Incorporation
Siedziba spółki
Spółka akcyjna (UK)
Rejestracja spółki
Świadectwo zarejestrowania spółki
Sekretarz spółki
9.  Company Registered Office
Siedziba spółki
Spółka akcyjna (UK)
Rejestracja spółki
Świadectwo zarejestrowania spółki
Sekretarz spółki
10.  Company Incorporation/Formation
Siedziba spółki
Spółka akcyjna (UK)
Rejestracja spółki
Świadectwo zarejestrowania spółki
Sekretarz spółki